LEADER OF CLEANING

บริษัท ครีมเมท เทวนตี้โฟร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณท์อุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเป็น ระบบ วัตถุดิบที่ใช้เป็นเกรดพรีเมี่ยมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าด้วยระบบมาตรฐานได้รับการรับรองผลิตภัณท์จาก องค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข , มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) , RoHS ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามากมาย เหมาะสำหรับ ใช้ในครัวเรือน โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร บริษัทรับจ้างทำความสะอาด สำนักงานต่างๆ

Top